vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4063 ha
Intravilan: 349 ha
Extravilan: 3714 ha
Populatie: 2025
Gospodarii: 667
Nr. locuinte: 850
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3


Numele localitatilor aflate in administratie: Pîhneşti, Fundătura, Mihail Kogălnicenu, Arsura
Asezarea geografica:
Comuna Arsura este situată în partea de nord-est a judeţului Vaslui, având ca vecini: la nord - comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi, la sud – comuna Duda Epureni, judeţul Vaslui, la vest – comuna Buneşti - Avereşti, judeţul Vaslui şi la est – comuna Dranceni, judeţul Vaslui.Modalităţi de acces:Pe şosea, D.J. 284 Huşi-Duda-Arsura sau D.J. 284 Ghermăneşti-Arsura.Pentru Arsura există şi microbuze pe traseul Vaslui-Craşna-Huşi-Albiţa-Ghermăneşti-Arsura.Comuna Arsura este situată în partea de nord-est a judeţului Vaslui. Are o suprafaţă de 4.063 ha, adică 40 km2 şi o populaţie de 1.875 locuitori. Toţi locuitorii sunt români, de religie ortodoxă. Ca unitate administrativ-teritorială rurală de gradul III (sub 3000 de locuitori), comuna Arsura este formată din satele: Arsura, Pâhneşti, Fundătura şi Mihail Kogălniceanu, aşezări pe care le-am prezentat în ordinea descrescătoare a numărului de locuitori, conform ultimului recensământ, cel din 2002 .
Î
n această alcătuire, din 4 sate, comuna a mai fost după anul 1945 şi a rămas astfel, chiar şi după Legea împărţirii administrativ-teritoriale din 1968. Pentru 14 luni de zile (1988¬1989), comuna Arsura a fost unită cu comuna Drânceni, reşedinţa fiind stabilită din nou, ca pe vremuri, la Ghermăneşti, iar noua unitate administrativ-teritorială se numea comuna Drânceni-Arsura. Evenimentele din decembrie 1989 au pus capăt „mariajului" impus de conducerea judeţului de atunci.Vecinii comunei Arsura sunt: la nord - comuna Cozmeşti, la est-comuna Drânceni, la sud - comuna Duda-Epureni, iar la vest, comuna Buneşti - Avereşti.Satele sunt situate în micile depresiuni dintre dealurile care se desprind la rându-le din cel cu altitudinea cea mai mare -Dealul Lohan, dar şi pe văile pâraielor care le străbat. Trei dintre ele: Arsura, Fundătura şi Pâhneşti se află chiar pe pantele şi la poalele Dealului Lohan, spre est (vezi harta).Coordonatele geografice între care se situează comuna Arsura sunt: 46° 43&
39;-46°49&
39; latitudine nordică şi 27°58&
39;-28°04&
39; longitudine estică. Ca poziţionare geografică, comuna Arsura se află în partea de nord-vest a Depresiunii Huşi şi la marginea de est a Podişului Central Moldovenesc.

Activitati specifice zonei:
Cultivarea viţei de vie
Activitati economice principale:
Agricultură
Creşterea animalelor
Apicultură
Viticultură
Obiective turistice:
Cetăţuia Mogoşeşti
Biserica Sfântul Spiridon
Muzeul "Casa Amintirilor"
Cişmeaua din faţa bisericii şi Monumentul Eroilor
Evenimente locale:
6 august
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă calificată
Spaţii
Teren
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă şi canalizare
Construire bază sportivă
Modernizare drumuri săteşti